آموزش ایتبس

آموزش دستورات ایتبس

/
آموزش دستورات ایتبس به همراه دستورات و مثال های ویدیویی امروز برای …
چشمه اتصال در etabs

چشمه اتصال تیر به ستون در ایتبس

/
چشمه اتصال تیر به ستون در ایتبس. همانطور که مستحضر هستید چشمه اتصال تیر …
اختصاص دیافراگم سقف ها

دیافراگم سقف ها ایتبس

/
دیافراگم سقف ها ایتبس. همانطور که در جلسه قبلی آموزش ایتبس م…
تعریف تکیه گاه های سازه ای در ایتبز

تکیه گاه های سازه در ایتبس

/
تکیه گاه های سازه در ایتبس. از امروز منو Assign را شروع می کنیم.…
انتخاب اشیاء در etabs

انتخاب المان های سازه در ایتبس

/
انتخاب المان های سازه در ایتبس. خیلی از اوقات نیاز داریم که المان…
گیره ها یا Snaps

اسنپ ها در ایتبس

/
اسنپ ها در ایتبس. امروز دستور Snaps یا گیره های را به شما آموزش…
طراحی دیوار برشی

دستور Draw Wall Stacks در ایتبس

/
دستور Draw Wall Stacks در ایتبس. در جلسات قبل آموزش ایتبس نح…
اندازه گذاری ها المان های سازه

اندازه گذاری المان های سازه ای در ایتبس

/
اندازه گذاری المان های سازه ای در ایتبس. در این جلسه از یک د…
ترسیم دیوارهای برشی در etabs

طراحی دیوار برشی در ایتبس

/
طراحی دیوار برشی در ایتبس. در جلسه قبلی آموزش نرم افزار ایتبس …
ترسیم سقف ها در etabs

رسم سقف ها در ایتبس

/
رسم سقف ها در ایتبس. همانطور که می دانید سقف ها از لحاظ هندس…
ترسیم بادبندها در ایتبس

رسم بادبندها در ایتبس

/
رسم بادبندها در ایتبس. در 4 جلسه قبلی به بررسی دستورات موجود در م…
ترسیم تیرهای ثانویه

رسم تیرچه در ایتبس

/
رسم تیرچه در ایتبس. در ادامه آموزش های جامع ایتبس دستور چهارم…
رسم ستون ها در etabs

رسم ستون ها در ایتبس

/
رسم ستون ها در ایتبس. در دو جلسه قبلی آموزش ایتبس، منو Draw و دست…
طراحی تیر در etabs

رسم تیرها و ستون ها در ایتبس

/
رسم تیرها و ستون ها در ایتبس. در این جلسه، دستور دوم این مجموعه…
رسم تیرها و ستون ها در ایتبس

ترسیم المان های سازه ای در ایتبس

/
ترسیم المان های سازه ای در ایتبس. از امروز می خواهیم منو Draw را…
معرفی ترکیبات بار در etabs

ترکیبات بار ایتبس

/
ترکیبات بار ایتبس. این دستور در منو Define نرم افزار ایتبس وجود…
حالت های بار در etabs

حالت های بار ایتبس

/
حالت های بار ایتبس. امیدواریم که امروز هم بتوانیم در یادگیری شما از ن…
فیلم آموزش ایتبس

بار کف طبقات سازه در ایتبس

/
بار کف طبقات سازه در ایتبس. این قابلیت برای معرفی میزان بارهای وارده …
تحلیل و طراحی ساختمان با ایتبز

معرفی الگوهای بار در ایتبس

/
معرفی الگوهای بار در ایتبس. اگر خاطرتون باشه در دروس تحلیل و طراحی سازه…
مدهای ارتعاشی سازه

مدهای ارتعاشی سازه در ایتبس

/
مدهای ارتعاشی سازه در ایتبس، یکی از اساسی ترین موضوعات در تحلیل …