دستور extend در اتوکد

دستور extend در اتوکد

دستور extend در اتوکد. به کمک این دستور اتوکد می توانید نقطه ای را در امتداد خط یا کمان، با فاصله دلخواه انتخاب کنید.

اموزش اتوکد

دستور extend در اتوکد:

مخفف این دستور در خط فرمان اتوکد ، ext است. فرض کنید می خواهید در فاصله 30 واحد از نقطه A و در امتداد خط AB، خطی رسم کنید، برای این منظور باید مراحل زیر را انجام دهید:

ابتدا دستور Line را در اتوکد اجرا کنید.

سپس بر روی فلش کنار منو مربعی شکل Object Snap ها کلیک کنید تا منو گیره ها باز شود، بروی آیکون Extention که به شکل یک پاره خط با چندین نقطه چین در انتهایش است کلیک کنید تا تیک آن زده شود.

سپس اشاره گر موس را روی خط AB، نزدیک نقطه A قرار دهید و لحظه ای توقف کنید تا علامت + سبز رنگ ظاهر شود.

اشاره گر موس را در امتداد پاره خط AB حرکت دهید تا مسیر امتداد با خط چین مشخص شود (شکل ج).

سپس موس را رها کنید و عدد 30( فاصله از نقطه A) را در خط فرمان وارد کنید و کلید Enter را فشار دهید.

به این ترتیب نقطه شروع خط جدید، به فاصله 30 واحد از نقطه A قرار خواهد گرفت.