گیره متن اتوکد

گیره متن اتوکد

برای هر متن یا بلوکی که در اتوکد ایجاد می شود، یک نقطه درج تعریف می گردد. این نقطه مانند دستگیره ای برای یک شیء است که هنگام قرارگیری شیء در صفحه ترسیم اتوکد در اختیار کاربر قرار می گیرد.

اموزش اتوکد

برای قرار دادن یک شیء در صفحه ترسیم اتوکد، می توانید نقطه درج آن را در ناحیه دلخواه قرار دهید تا بقیه قسمتهای شیء متناسب با این نقطه در محل مورد نظر قرار گیرند.

در حالت پیش فرض این نقطه بر گوشه سمت چپ متن منطبق است. به کمک این گیره می توانید به راحتی نقطه درج متن یا بلوک را شناسایی کنید. مخفف این دستور در خط فرمان، ins است و با نزدیک کردن موس به شیء (شکل الف) علامت آن مطابق شکل ب ظاهر می شود.

مراحل اجرای این دستور به شرح زیر است:

ابتدا یک دستور ترسیمی مانند Line را اجرا کنید. سپس روی فلش کنار آیکون Object Snap ها کلیک کنید تا منو باز شود. حال بر روی دستور Insertion که شبیه یک مستطیل با دو دایره بزرگ و کوچک در رئوس پایینش است کلیک کنید تا آیکون فعال شود(تیک آن زده شود). اشاره گر موس را به نزدیکی متن نزدیک کنید تا علامت مربوط به نقطه درج، مطابق شکل ب بالا ظاهر شود. با کلیک کردن این نقطه انتخاب خواهد شد.

گیره متن اتوکد: