آموزش متره و برآورد مقدماتی

آموزش متره و برآورد مقدماتی برای شمایی که می خواهید از ابتدا بدانید متره و برآورد چیست و فهرست بها را بشناسید تهیه شده است. فیلم های آمورشی متره و برآورد هر جلسه باعث می شود شما تمام مباحث متره را گام به گام یاد بگیرید و کاملا مفهومی درک کنید. 

نحوه یادگیری:

ابتدا آخرین نسخه فهرست بها سال حاضر را دانلود کنید و سپس به صفحه اول آموزش متره و برآورد مقدماتی سایت سیویل 2 مراجعه کنید و روزی یک جلسه تماشا کنید.

توصیه می کنیم حتما بعد از مشاهده هر جلسه اقدام به تمرین کنید.

متره مصالح ساختمانی
ضرایب فهرست بها ابنیه
آموزش تعدیل نویسی
پرداخت در پیمانکاری
تجهیز و برچیدن کارگاه
ضمانت نامه بانکی چیست
صورت وضعیت چیست
شرایط عمومی و خصوصی پیمان
بخشنامه ها و برنامه زمان بندی
تفسیر فهرست بها
فهرست بها چیست
آسفالت کاری بام
رنگ آمیزی فهرست بها
متره - برش و نصب شیشه