نوشته‌ها

طراحی دیوار برشی

دستور Draw Wall Stacks در ایتبس

دستور Draw Wall Stacks در ایتبس در جلسات قبل آموزش ایتبس نح…
ترسیم دیوارهای برشی در etabs

طراحی دیوار برشی در ایتبس

طراحی دیوار برشی در ایتبس.  در جلسه قبلی آموزش نرم افزار ایتبس …