بایگانی برچسب برای: کشیدن خط ضخیم در اتوکد

رسم خط در اتوکد

رسم خط در اتوکد

/
رسم خط در اتوکد. خط مهمترین و پرکاربردترین دستور در اتوکد است.  اهمیت ترسیم…