بایگانی برچسب برای: نقطه یابی در اتوکد

نقطه در اتوکد

نشان دادن نقطه در اتوکد

/
نشان دادن نقطه در اتوکد به کمک این دستور اتوکد می توانید نقطه…