بایگانی برچسب برای: صورت وضعیت نویسی سقف بتنی

سقف بتنی

سقف بتنی

/
سقف بتنی که شامل سقف های تیرچه بلوک و دال بتنی هستند باید از طر…