نوشته‌ها

رسم دایره مماس بر دو نقطه در اتوکد

رسم دایره در اتوکد

رسم دایره در اتوکد می خواهید دایره ای بین دو شی در اتوکد ترسیم…