بایگانی برچسب برای: رسم دایره در اتوکد

رسم دایره با دو نقطه در اتوکد

نحوه کشیدن دایره در اتوکد

/
نحوه کشیدن دایره در اتوکد می دانیم که از دو نقطه میتونیم بی نه…
رسم دایره با قطر در اتوکد

چطوری در اتوکد دایره بکشیم

/
چطوری در اتوکد دایره بکشیم. کشیدن دایره به روش مرکز و قطر یک…
کشیدن دایره با شعاع در اتوکد

کشیدن دایره با شعاع در اتوکد

/
کشیدن دایره با شعاع در اتوکد در این جلسه از آموزش اتوکد، روش تر…