بایگانی برچسب برای: دستور osnap در اتوکد

فرمان Osnap در اتوکد

فرمان Osnap در اتوکد

/
فرمان Osnap در اتوکد. دستور Apparent Intersection! به کمک این گیر…
گیره ها در اتوکد

گیره ها در اتوکد

/
گیره ها در اتوکد - فرمان Osnap نقطه مماس! این گیره به منظور مماس کر…