نوشته‌ها

فرمان Osnap در اتوکد

فرمان Osnap در اتوکد

فرمان Osnap در اتوکد. دستور Apparent Intersection! به کمک این گیر…
گیره ها در اتوکد

گیره ها در اتوکد

گیره ها در اتوکد - فرمان Osnap نقطه مماس! این گیره به منظور مماس کر…