نوشته‌ها

نقطه در اتوکد

نشان دادن نقطه در اتوکد

نشان دادن نقطه در اتوکد به کمک این دستور اتوکد می توانید نقطه…