بایگانی برچسب برای: دستور نمایش مختصات در اتوکد

مختصات در اتوکد

/
مختصات در اتوکد شامل مختصات مطلق و نسبی میشه که در این جلسه…