نوشته‌ها

رسم دایره با قطر در اتوکد

چطوری در اتوکد دایره بکشیم

چطوری در اتوکد دایره بکشیم. کشیدن دایره به روش مرکز و قطر یک…