نوشته‌ها

خاکبرداری با دست

عملیات خاکی با دست

عملیات خاکی با دست. در مواردی که به علت حجم کم عملیات خاکی، یا…