بایگانی برچسب برای: اسنپ ها در اتوکد

فرمان Nearest در اتوکد

فرمان Nearest در اتوکد

/
فرمان Nearest در اتوکد به کمک این گیره در اتوکد می توانید نقطه…
گیره ها در اتوکد

گیره ها در اتوکد

/
گیره ها در اتوکد - فرمان Osnap نقطه مماس! این گیره به منظور مماس کر…