نوشته‌ها

رسم دایره مماس بر دو نقطه در اتوکد

رسم دایره در اتوکد

رسم دایره در اتوکد می خواهید دایره ای بین دو شی در اتوکد ترسیم…
رسم دایره با سه نقطه در اتوکد

دستور رسم دایره در اتوکد

دستور رسم دایره در اتوکد. روش های مختلفی برای رسم دایره در …
رسم دایره با دو نقطه در اتوکد

نحوه کشیدن دایره در اتوکد

نحوه کشیدن دایره در اتوکد می دانیم که از دو نقطه میتونیم بی نه…