نوشته‌ها

رسم کمان به روش ادامه مسیر در اتوکد

رسم کمان به روش ادامه مسیر در اتوکد

رسم کمان به روش ادامه مسیر در اتوکد خیلی از اوقات در نقشه کشی با اتوکد پ…
منحنی کشیدن در اتوکد

منحنی کشیدن در اتوکد

منحنی کشیدن در اتوکد تا اینجا دو تا از دستورات ترسیم کمان در ات…
کشیدن قوس در اتوکد

کشیدن قوس در اتوکد

کشیدن قوس در اتوکد روش های مختلفی دارد که باید با توجه نیازتا…