منحنی کشیدن در اتوکد

منحنی کشیدن در اتوکد

تا اینجا دو تا از دستورات ترسیم کمان در اتوکد را آموختید.

دستور سوم رسم کمان در اتوکد کاربرد زیادی در نقشه کشی های صنعتی دارد.

اموزش اتوکد

منحنی کشیدن در اتوکد:

در این روش، که دستور سوم منو Arc هست و با نام Start, Center, Angle مشخص شده است می توانید با وارد کردن نقطه شروع، نقطه مرکز و اندازه زاویه کمان را ترسیم کنید

اگر مقدار زاویه را مثبت وارد کنید، کمان در خلاف جهت عقربه های ساعت و اگر منفی وارد کنید، در جهت عقربه های ساعت رسم خواهد شد.

آموزش دستورات اتوکد

آموزش رسم پلان معماری ساختمان با اتوکد

ترسیم نقشه ساختمان طبق ضوابط شهرداری

آموزش رسم دیتایل سازه بتنی

آموزش رسم دیتایل سازه فولادی

پیج اینستاگرام سیویل 2