مختصات در اتوکد

مختصات در اتوکد شامل مختصات مطلق و نسبی میشه که در این جلسه از آموزش رایگان اتوکد قصد داریم به شما آموزش دهیم.

اموزش اتوکد

مختصات در اتوکد:

تو این جلسه با توجه به مختصات دهی به صورت مطلق که شامل مختصات دهی عادی در اتوکد به کمک ویرگول جداکننده X و Y و نیز مختصات نسبی به کمک علامت @ توضیح داده میشه.

تفاوت اصلی مختصات مطلق و نسبی در نقطه مبدا مختصات می باشد به این صورت که مثلا اگر نقاط روی محورهای مختصات نسبت به مبدا X و Y وارد شوند مختصات مطلق می باشد و از نقطه 0و0 موارد اعمال می شود ولی در مختصات نسبی، مختصات نقطه بعدی وابسته به نقطه قبلی می باشد و باید نسبت به نقطه ماقبل خودش مختصات دهی شود.

1 پاسخ

دیدگاه ها غیر فعال است.