آموزش etabs، رفتن به مرحله بعد

فرمان redo در ایتبس

فرمان redo در ایتبس. همانطور که در جلسه چهاردهم آموزش ایتبس دیدید، بعد از اجرای دستور Undo، مراحل ترسیم شده به قبل تر بر می گردد.

اما سوال اینجاست که آیا این مراحل هنوز هم قابل بازیابی هستند یا خیر؟

پروژه ایتبس بتنی

پاسخ سوال بله است. نرم افزار ایتبس این امکان را فراهم کرده تا اگر قصد داشتید مراحل Undo شده را مجددا بدست آورید از دستور موجود در منو Edit با نام Redo استفاده کنید.

به این صورت که دستور را اجرا می کنید و مراحل Undo شده به ترتیب برای شما ظاهر می شود تا در مرحله آخر آیکون Redo غیر فعال شود (خاکستری رنگ می شود).

شکل زیر یک دال را که با دستور Undo از حالت ترسیم حذف شده است را نشان می دهد که با اجرای دستور Redo بلافاصله دال وسط که حذف شده بود، بازسازی می شود.

دقت کنید اگر دستور Redo از اول غیر فعال است به این معنی است که شما شیء را Undo نکرده اید!

فرمان redo در etabs

فرمان redo در etabs