عمود کردن خط در اتوکد

عمود کردن خط در اتوکد

در ادامه آموزش های اتوکد و بحث Object Snap ها رسیدیم به گیره Perpendicular یا نقطه پای عمود. به کمک این گیره می توانید به راحتی نقطه پای عمود خط بر خط، خط بر دایره و خط بر کمان (در صورت وجود) را پیدا کنید.

اموزش اتوکد

عمود کردن خط در اتوکد:

مخفف این دستور در خط فرمان per است و علامت آن مطابق شکل زیر می باشد. روش اجرای این دستور به کل زیر است:

ابتدا دستور Line را در اتوکد اجرا کنید. در یک نقطه به عنوان نقطه شروع کلیک کنید. بر روی فلش منو Object Snap ها کلیک کنید و بر روی گزینه Perpendicular کلیک کنید تا فعال شود(تیک آن زده شود).

نشانگر موس را به خط یا دایره نزدیک کنید تا علامت مربوط به پای عمود ظاهر شود. با کلیک کردن، نقطه پای عمود انتخاب می شود.