رسم کمان نقطه شروع، پایان و شعاع در اتوکد

رسم کمان نقطه شروع، پایان و شعاع در اتوکد

دوستان عزیز در ادامه آموزش اتوکد و ترسیم Arc ها، می رسیم به روش ترسیم Start, End, Radius.

اموزش اتوکد

در این روش با مشخص کردن نقاط شروع و انتهایی و شعاع کمان، می توانید کمان را در اتوکد رسم کنید. توجه کنید که با این روش، کمان فقط در جهت خلاف عقربه های ساعت رسم می شود.

همچنین می توانید مقدار شعاع را منفی وارد کنید. 

ویدئو زیر توضیحات بالا رو به طور جذابتری تشریح کرده. ویدئو رو حتما ببینید…

رسم کمان نقطه شروع، پایان و شعاع در اتوکد: