دستور pan در ایتبس

دستور pan در ایتبس. برای کسانی که آشنایی با نرم افزارهای شبیه اتوکد دارند نیاز به معرفی نداره. این دستور در منو View و به نام Pan قابل اجراست.

همچنین از طریق نوار ابزار بالا نیز قابل دسترسی است.

پروژه ایتبس بتنی

گاهی اوقات هنگامی که روی یک شی یا قسمتی از مدل سازه Zoom کرده اید، تنها راه حرکت دادن مدل برای دیدن سایر نقاط، استفاده از دستور Pan می باشد. دستور Pan شبیه به دست انسان است که با نگه داشتن کلیک موس، می تواند صفحه مدل را برای شما جابه جا کند تا بتوانید به راحتی بر روی مدل مانور دهید.