آموزش ایتبس مبتدی

در این بخش از آموزش ایتبس می توانید تمام دستورهای ایتبس را به راحتی و به صورت ویدیویی همراه با مثال مشاهده کنید و یادبگیرید.

برای یادگیری ایتبس ابتدا نرم افزار ایتبس را روی سیستمتان نصب کنید و سپس از جلسه اول آموزش ایتبس سایت سیویل 2 شروع به مطالعه دقیق و مشاهده ویدیو هر جلسه کنید.

حتما بعد از دیدن فیلم آموزش ایتبس هر جلسه فورا  نرم افزار ایتبس را اجرا کرده و تمرینات را مو به مو انجام دهید.

آموزش ایتبس
چشمه اتصال در etabs
اختصاص دیافراگم سقف ها
تعریف تکیه گاه های سازه ای در ایتبز
انتخاب اشیاء در etabs
گیره ها یا Snaps
طراحی دیوار برشی
ترسیم دیوارهای برشی در etabs
ترسیم سقف ها در etabs
ترسیم بادبندها در ایتبس
ترسیم تیرهای ثانویه
رسم ستون ها در etabs
طراحی تیر در etabs
رسم تیرها و ستون ها در ایتبس
معرفی ترکیبات بار در etabs