آموزش اتوکد مقدماتی

در این بخش از آموزش اتوکد می توانید تمام دستورهای اتوکد را به راحتی و به صورت ویدیویی همراه با مثال مشاهده کنید و یادبگیرید.

دستور break در autocad
کشیدن شکل اتوکد
مقیاس نقشه اتوکد
دستور extend اتوکد
پخ زدن گوشه ها در اتوکد
گرد کردن گوشه ها در اتوکد
دستور آفست در اتوکد
چرخاندن نقشه در اتوکد
کپی کردن نقشه در اتوکد
دستور جابه جا کردن در اتوکد
رسم بیضی در اتوکد
رسم 6 ضلعی در اتوکد
رسم مستطیل در اتوکد
کمان زدن در اتوکد