آموزش اتوکد مقدماتی

در این بخش از آموزش اتوکد می توانید تمام دستورهای اتوکد را به راحتی و به صورت ویدیویی همراه با مثال مشاهده کنید و یادبگیرید.

دستور رسم دایره در اتوکد
انواع مختصات در اتوکد
آموزش Autocad
آموزش دستورات اتوکد
اندازه گذاری در اتوکد
نوشتن متن در اتوکد
هاشور زدن در اتوکد
نقطه در اتوکد
دستور xline اتوکد
شبکه بندی خطوط اتوکد
رسم حلقه در اتوکد
تیکه تیکه کردن شکل در اتوکد
متصل کردن اشیاء اتوکد
دستور Lengthen اتوکد
دستور break در autocad