آموزش اتوکد مقدماتی

در این بخش از آموزش اتوکد می توانید تمام دستورهای اتوکد را به راحتی و به صورت ویدیویی همراه با مثال مشاهده کنید و یادبگیرید.

دستور استرچ کردن اشیاء در اتوکد
آموزش اتوکد
آموزش اندازه گذاری ها در اتوکد
نوشتن و متن گذاری در اتوکد
هاشور زدن
ترسیم نقطه در اتوکد
خطوط پرتویی در اتوکد
ترسیم خطوط ساختاری در اتوکد
ترسیم حلقه یا رینگ در اتوکد
اکسپلود کردن اشیاء در اتوکد
join کردن اشیاء در اتوکد
تغییر طول اشیاء در اتوکد
شکستن از یک نقطه در اتوکد
بریک کردن اشیاء در اتوکد
دستور استرچ کردن اشیاء در اتوکد