بایگانی برچسب برای: کشیدن کمان در اتوکد

رسم کمان به روش ادامه مسیر در اتوکد

رسم کمان به روش ادامه مسیر در اتوکد

/
رسم کمان به روش ادامه مسیر در اتوکد خیلی از اوقات در نقشه کشی با اتوکد پ…
رسم کمان نقطه شروع، پایان و شعاع در اتوکد

رسم کمان نقطه شروع، پایان و شعاع در اتوکد

/
رسم کمان نقطه شروع، پایان و شعاع در اتوکد دوستان عزیز در ادامه…
کمان زدن در اتوکد

کمان زدن در اتوکد

/
کمان زدن در اتوکد در ادامه آموزش اتوکد، با ترسیم کمان به روش نقطه شروع،…
دستور کمان در اتوکد

دستور کمان در اتوکد

/
دستور کمان در اتوکد در این روش، کمان با مشخص کردن نقطه شروع، پایا…
دستور arc در اتوکد

دستور arc در اتوکد

/
دستور arc در اتوکد در ادامه بررسی دستورات رسم کمان در اتوکد به روش چهارم…
منحنی کشیدن در اتوکد

منحنی کشیدن در اتوکد

/
منحنی کشیدن در اتوکد تا اینجا دو تا از دستورات ترسیم کمان در ات…
کشیدن قوس در اتوکد

کشیدن قوس در اتوکد

/
کشیدن قوس در اتوکد روش های مختلفی دارد که باید با توجه نیازتا…