بایگانی برچسب برای: کشیدن کمان در اتوکد

رسم کمان به روش ادامه مسیر در اتوکد

رسم کمان به روش ادامه مسیر در اتوکد

رسم کمان به روش ادامه مسیر در اتوکد خیلی از اوقات در نقشه کشی با اتوکد پ…
رسم کمان نقطه شروع، پایان و شعاع در اتوکد

رسم کمان نقطه شروع، پایان و شعاع در اتوکد

رسم کمان نقطه شروع، پایان و شعاع در اتوکد دوستان عزیز در ادامه…
کمان زدن در اتوکد

کمان زدن در اتوکد

کمان زدن در اتوکد در ادامه آموزش اتوکد، با ترسیم کمان به روش نقطه شروع،…
دستور کمان در اتوکد

دستور کمان در اتوکد

دستور کمان در اتوکد در این روش، کمان با مشخص کردن نقطه شروع، پایا…
دستور arc در اتوکد

دستور arc در اتوکد

دستور arc در اتوکد در ادامه بررسی دستورات رسم کمان در اتوکد به روش چهارم…
منحنی کشیدن در اتوکد

منحنی کشیدن در اتوکد

منحنی کشیدن در اتوکد تا اینجا دو تا از دستورات ترسیم کمان در ات…
کشیدن قوس در اتوکد

کشیدن قوس در اتوکد

کشیدن قوس در اتوکد روش های مختلفی دارد که باید با توجه نیازتا…