بایگانی برچسب برای: کشیدن دایره در اتوکد

رسم دایره با سه مماس در اتوکد

کشیدن دایره در اتوکد

/
کشیدن دایره در اتوکد رسم دایره بر سه شی در اتوکد به کمک دستو…
رسم دایره مماس بر دو نقطه در اتوکد

رسم دایره در اتوکد

/
رسم دایره در اتوکد می خواهید دایره ای بین دو شی در اتوکد ترسیم…
رسم دایره با سه نقطه در اتوکد

دستور رسم دایره در اتوکد

/
دستور رسم دایره در اتوکد. روش های مختلفی برای رسم دایره در …
رسم دایره با قطر در اتوکد

چطوری در اتوکد دایره بکشیم

/
چطوری در اتوکد دایره بکشیم. کشیدن دایره به روش مرکز و قطر یک…