نوشته‌ها

نشان دادن مرکز دایره در اتوکد

نشان دادن مرکز دایره در اتوکد

نشان دادن مرکز دایره در اتوکد پیدا کردن مرکز دایره و یا بیضی د…