بایگانی برچسب برای: نحوه استفاده از دستور اسکیل در اتوکد

مقیاس نقشه اتوکد

مقیاس نقشه اتوکد

/
مقیاس نقشه اتوکد مقیاس بندی با اسکیل (scale) در اتوکد برای کوچک کر…