بایگانی برچسب برای: مختصات نسبی در اتوکد

مختصات در اتوکد

/
مختصات در اتوکد شامل مختصات مطلق و نسبی میشه که در این جلسه…