بایگانی برچسب برای: مختصات قطبی مطلق در اتوکد

مختصات دادن در اتوکد

/
مختصات دادن در اتوکد. در نرم افزار اتوکد امکان وارد کردن نقاط…