نوشته‌ها

دستور break در autocad

دستور break در autocad

/
دستور break در autocad شبیه دستور Trim عمل می کند با این تفاو…