بایگانی برچسب برای: فرمان stretch در اتوکد

کشیدن شکل اتوکد

کشیدن شکل اتوکد

/
کشیدن شکل اتوکد. به کمک دستور Stretch در پنل Modify و یا از ط…