بایگانی برچسب برای: ضخامت خطوط در اتوکد

رسم خط در اتوکد

رسم خط در اتوکد

/
رسم خط در اتوکد. خط مهمترین و پرکاربردترین دستور در اتوکد است.  اهمیت ترسیم…