بایگانی برچسب برای: روش ترسیم کمان در اتوکد

رسم کمان به روش ادامه مسیر در اتوکد

رسم کمان به روش ادامه مسیر در اتوکد

/
رسم کمان به روش ادامه مسیر در اتوکد خیلی از اوقات در نقشه کشی با اتوکد پ…
دستور کمان در اتوکد

دستور کمان در اتوکد

/
دستور کمان در اتوکد در این روش، کمان با مشخص کردن نقطه شروع، پایا…
کشیدن قوس در اتوکد

کشیدن قوس در اتوکد

/
کشیدن قوس در اتوکد روش های مختلفی دارد که باید با توجه نیازتا…