نوشته‌ها

رسم کمان به روش ادامه مسیر در اتوکد

رسم کمان به روش ادامه مسیر در اتوکد

رسم کمان به روش ادامه مسیر در اتوکد خیلی از اوقات در نقشه کشی با اتوکد پ…
دستور کمان در اتوکد

دستور کمان در اتوکد

دستور کمان در اتوکد در این روش، کمان با مشخص کردن نقطه شروع، پایا…
کشیدن قوس در اتوکد

کشیدن قوس در اتوکد

کشیدن قوس در اتوکد روش های مختلفی دارد که باید با توجه نیازتا…