نوشته‌ها

رسم دایره با سه مماس در اتوکد

کشیدن دایره در اتوکد

/
کشیدن دایره در اتوکد. رسم دایره بر سه شی در اتوکد به کمک دستو…