نوشته‌ها

کشیدن دایره با شعاع در اتوکد

کشیدن دایره با شعاع در اتوکد

کشیدن دایره با شعاع در اتوکد. در این جلسه از آموزش اتوکد، روش تر…