نوشته‌ها

رسم تیرها و ستون ها در ایتبس

ترسیم المان های سازه ای در ایتبس

/
ترسیم المان های سازه ای در ایتبس. از امروز می خواهیم منو Draw را…