بایگانی برچسب برای: دستور chamfer در اتوکد

پخ زدن گوشه ها در اتوکد

پخ زدن گوشه ها در اتوکد

/
پخ زدن گوشه ها در اتوکد  یکی از دستورات مناسب و مهم اتوکد در نقشه کشی …