نوشته‌ها

رسم کمان به روش ادامه مسیر در اتوکد

رسم کمان به روش ادامه مسیر در اتوکد

رسم کمان به روش ادامه مسیر در اتوکد خیلی از اوقات در نقشه کشی با اتوکد پ…
رسم کمان نقطه شروع، پایان و شعاع در اتوکد

رسم کمان نقطه شروع، پایان و شعاع در اتوکد

رسم کمان نقطه شروع، پایان و شعاع در اتوکد دوستان عزیز در ادامه…