نوشته‌ها

رسم دایره با دو نقطه در اتوکد

نحوه کشیدن دایره در اتوکد

نحوه کشیدن دایره در اتوکد می دانیم که از دو نقطه میتونیم بی نه…