نوشته‌ها

کشیدن شکل اتوکد

کشیدن شکل اتوکد

کشیدن شکل اتوکد. به کمک دستور Stretch در پنل Modify و یا از ط…