نوشته‌ها

رسم خط در اتوکد

رسم خط در اتوکد

رسم خط در اتوکد. خط مهمترین و پرکاربردترین دستور در اتوکد است.  اهمیت ترسیم…