بایگانی برچسب برای: تنظیمات اسنپ ها در اتوکد

فرمان Nearest در اتوکد

فرمان Nearest در اتوکد

/
فرمان Nearest در اتوکد به کمک این گیره در اتوکد می توانید نقطه…
دستور Osnap در اتوکد

دستور osnap در اتوکد

/
دستور osnap در اتوکد دستور نقطه تقاطع (Intersection) داریم که ب…