نوشته‌ها

فرمان Nearest در اتوکد

فرمان Nearest در اتوکد

فرمان Nearest در اتوکد به کمک این گیره در اتوکد می توانید نقطه…
دستور Osnap در اتوکد

دستور osnap در اتوکد

دستور osnap در اتوکد دستور نقطه تقاطع (Intersection) داریم که ب…