نوشته‌ها

رسم ستون ها در etabs

رسم ستون ها در ایتبس

رسم ستون ها در ایتبس. در دو جلسه قبلی آموزش ایتبس، منو Draw و دست…