بایگانی برچسب برای: ترسیم دو خط موازی در اتوکد

کشیدن خط موازی در اتوکد

کشیدن خط موازی در اتوکد

/
کشیدن خط موازی در اتوکد گیره Parallel در اتوکد برای ترسیم خطی مواز…