بایگانی برچسب برای: اندازه خط در اتوکد

دستور Lengthen اتوکد

دستور Lengthen اتوکد

/
دستور Lengthen اتوکد. برای اینکه بتوانید در اتوکد طول یک شیء را بز…